MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Priprava brskalnika Netscape Communicator, verzija 4.7

Nastavitve za šifriranje podatkov oziroma za uporabo protokola SSL so zbrane pod menujem Security.

Na začetku je smiselno izbrati nastavitve tako, da nas brskalnik čim več obvešča o tem, kdaj je prenos podatkov šifriran in kdaj ne, jih pa vedno lahko spremenimo.

Prva izbira (Security info) nam vedno pokaže podatke o trenutni povezavi in strežniku, na katerega smo se priključili.
Druga izbira (Passwords) nam omogoča spreminjanje gesla, s katerim smo zaščitili svoj zasebni ključ, ko ga je brskalnik tvoril in shranil. Izberemo tudi, kdaj moramo to geslo vnesti, ko uporabljamo varno povezavo - izberimo prvo ali tretjo možnost. Če bomo izbrali drugo, bomo morali to geslo kar naprej vnašati.

V izbiri Security -> Navigator izberemo varnostne parametre za SSL.

Verjetno bomo sčasoma imeli več digitalnih potrdil, ki nam jih bodo podelile različne overitvene ustanove. Za izbiro potrdila, s katerim se bomo predstavili strežniku, je najbolje nastaviti avtomatično izbiro (Select Automatically). Pri testiranju smo opazili, da brskalnik včasih ne deluje pravilno, če pustimo prvotno nastavitev "Ask Every Time".

 

Ne uporabljajmo protokola SSLv2, če se le da, ker ima nekaj varnostnih lukenj, ki so jih odpravili v verziji 3. Včasih ga moramo začasno vključiti, ker trgovčev strežnik podpira samo ta protokol.
 

Ko kliknemo na gumb "Configure SSLv3", se nam odpre okno "Configure Ciphers", v katerem izberemo šifrirne algoritme. Izključimo tiste s krajšimi ključi in jih vključimo samo, če se bomo hoteli povezati s strežnikom, ki podpira samo šibko enkripcijo.


Digitalna potrdila so razdeljena na štiri skupine:

    • osebni (Yours), to so tista z našim imenom, ki so nam jih podelile različne overitvene ustanove. Prek tega menuja jih pregledujemo, vključujemo, če smo jih tvorili na drugem računalniku (Import), ali naredimo kopijo (Export), ki jo lahko uporabimo tudi za prenos na drug računalnik.

    • za dopisovalce (People) - sem shranimo digitalna potrdila tistih ljudi, ki jim bomo pošiljali zašifrirano pošto.

    • strežniški (Web Sites) - tu zbiramo digitalna potrdila strežnikov, na katere se priključujemo.

    • overiteljev(Signers).

 

Na začetku imamo prve tri sezname prazne (Yours, People, Web Sites), pod Signers pa dobimo že pri instalaciji brskalnika vključenih več potrdil svetovnih overiteljev. Nekatere lahko zbrišemo (predvsem tiste, ki so že potekli). V ta menu se bo vključilo potrdilo SIGEN-CA in tudi potrdilo SIGOV-CA.

 

 

Morebitna vprašanja pošljite na .

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS