MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Prevzem spletnega potrdila z brskalnikom MS Internet Explorer, ver. 6 (angl.) na operacijskem sistemu Windows XP

 

Za prevzem in hranjenje vašega potrdila priporočamo uporabo pametnih kartic, ki nudijo v tem hipu enega najbolj varnih medijev za hranjenje zasebnih ključev. Če boste uporabili pametno kartico, se ravnajte po navodilih proizvajalca pametnih kartic. Izberite pametne kartice, ki ustrezajo vašemu računalniškemu sistemu in vašemu brskalniku za hranjenje 2048-bitnih ključev RSA.

Čitalec pametne kartice in potrebno programsko opremo morate namestiti pred prevzemom potrdila. Ravnajte se po navodilih proizvajalca pametnih kartic. 

Navodila za prevzem spletnega potrdila na disk vašega računalnika v bazo vašega brskalnika MS Internet Explorer verzija 6 (angl.) na Win XP

 

1. S klikom na na povezavo za prevzem vašega spletnega digitalnega potrdila boste zagnali postopek za generiranje ključev in prevzem potrdila. Odprlo se vam bo novo okno, ki vas bo opozorilo, da dostopate do zaščitenega strežnika.Kliknite na "View Certificate".

 

2. Okno, ki se vam odpre, vam prikaže podatke o potrdilu strežnika, do katerega dostopate (www.sigen-ca.si). Kliknite na zavihek "Details". Preverite podatke v polju "Thumbprint". Vrednost podatkov mora biti enaka, kot je prikazano na spodnji sliki, t.j. 3c 44 04 94.... Nato kliknite "Ok".

 

3. Kliknite "Yes" v oknu 1. koraka.

4. Odprlo se vam bo okno, v katerem boste vnesli referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki ste ju dobili od SIGEN-CA. V polju "Cryptographic Service Provider" (CSP) mora biti izbran "Microsoft Enhanced Cryprographic Provider".

OPOZORILO!

V primeru, da se spletno potrdilo prevzema na pametno kartico, brskalnik ponudi tudi druge možnosti. Potrebno je izbrati tisto, ki ustreza strojni oz. programski opremi za pametno kartico).

Kliknete"Pošljite zahtevek" in nadaljujete z naslednjim korakom.

 

5. Prične se postopek generiranja ključev in prevzema digitalnega potrdila. Brskalnik vas opozori, da spletna stran ni vredna zaupanja, ker njeno potrdilo ni med v brskalniku privzetimi overitelji. Potrdilo overitelja boste med zaupanja vredne overitelj dodali po zaključenem postopku prevzema. Na tej stopnji izberite v pogovornem oknu "Yes".

 


6. Za zaščito zasebnih ključev OBVEZNO izberite visoko raven varnosti. Klikniti morate na "Set Security Level ... " (prikazano na spodnji sliki). 

7. Izberite visoko raven varnosti. Označite "High" in kliknite gumb "Next" za nadaljevanje.

 

 

8. Odpre se pogovorno okno, ki ga prikazuje spodnja slika. V polje "Password" vnesite geslo za zaščito vašega zasebnega ključa. Geslo morate potrditi. Nato kliknite "Finish ". Pri vnosu gesel se ravnajte po navodili za gesla v poglavju o varnem ravnanju z digitalnimi potrdili. Gesla nikakor ne smete pozabiti, ker ga boste morali vnesti ob vsaki uporabi svojega digitalnega potrdila. Če ga boste pozabili, bo digitalno potrdilo neuporabno.

 

 

Od januarja 2008 je izdajatelj digitalnih potrdil SIGEN-CA vključen med zaupanja vredne overitelje. Če uporabljate operacijski sistem Windows XP, ki je bil posodobljen po januarju 2008, naslednji trije koraki odpadejo:

9. Brskalnik vas opozori, da spletna stran ni vredna zaupanja, ker njeno potrdilo ni med v brskalniku privzetimi zaupanja vrednimi overitelji. Potrdilo overitelja boste med zaupanja vredne overitelj dodali v naslednjem koraku. Na tej stopnji izberite v pogovornem oknu "Yes".10. Odprlo se vam bo pogovorno okno, s katerim boste v vaš brskalnik namestili digitalno potrdilo SIGEN-CA. Preverite podatke "Thumbprint". Če se podatki ujemajo, kliknite "Da".

 

11. Brskalnik vas ponovno opozori, da spletna stran ni vredna zaupanja, ker njeno potrdilo še ni med v brskalniku privzetimi zaupanja vrednimi overitelji. Z pritiskom na "Yes" dokončate postopek namešanja overiteljevega potrdila.

 

12. Postopek prevzema vašega spletnega digitalnega potrdila je zaključen. Izberite tudi "Namestitev digitalnega potrdila izdajatelja SIGOV-CA v vaš brskalnik" - vključilo se bo digitalno potrdilo izdajatelja digitalnih potrdil za institucije javne uprave SIGOV-CA in tako bo brskalnik avtomatično zaupal strežnikom, s katerimi upravljajo institucije javne uprave Republike Slovenije. Oglejte si navodila za prevzem digitalnega potrdila izdajatelja SIGOV-CA.

 

Za ogled nameščenih spletnih potrdil v vašem brskalniku kliknite na navodila.

 

Za prevzem vašega digitalnega potrdila se vrnite na 2. KORAK: PREVZEM spletnega digitalnega potrdila v brskalnik MS IE

Morebitna vprašanja pošljite na .

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS