MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Prevzem spletnega potrdila z brskalnikom Internet Explorer

 

Vključitev korenskih potrdil izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA overitelja na MJU
Če uporabljate operacijski, posodobljen po januarju 2008, ta korak ni potreben, ker sta korenski potrdili izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA od 22. januarja 2008 že vključeni med zaupanja vredne overitelje.

Prevzem vašega spletnega potrdila

Za prevzem in hranjenje vašega potrdila priporočamo uporabo pametnih kartic (ali pametnih ključev), ki nudijo v tem hipu enega najbolj varnih medijev za hranjenje zasebnih ključev. Če boste uporabili pametno kartico, se ravnajte po navodilih proizvajalca pametnih kartic. Izberite pametne kartice, ki ustrezajo vašemu računalniškemu sistemu in vašemu brskalniku za hranjenje 2048-bitnih ključev RSA.

Čitalec pametne kartice in potrebno programsko opremo morate namestiti pred prevzemom potrdila. Ravnajte se po navodilih proizvajalca pametnih kartic. 

Navodila za prevzem spletnega potrdila na disk vašega računalnika z brskalnikom MS Internet Explorer

 

1. Vključitev korenskih potrdil izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA overitelja na MJU

V brskalnik je potrebno najprej vključiti korenski potrdili izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA, da se tako izognete opozorilom o sumljivih izdajateljih potrdilih pri prevzemu vašega potrdila. Ti dve potrdili namreč nista že vnaprej naloženi v brskalnik. Več o tem ...

1.a Namestitev korenskega potrdila izdajatelja SIGEN-CA

Postopek vključitve korenskega potrdila SIGEN-CA v shrambo zaupanja vrednih izdajateljev začnete s klikom na http://www.sigen-ca.si/sigen-ca.crt.

Brskalnik vpraša, ali naj datoteko s potrdilom shrani ali odpre (Open or Save) -- izberete "Odpri" (Open):

Pokaže se okno, kjer kliknete "Namesti potrdilo" (Select certificate).
Zažene se čarovnik za uvoz potrdil - kliknete "Naprej" (Next).
Izberete "Shrani vsa potrdila v to shrambo" (Place all certificates in the following store) in izberete "Zaupanja vredni overitelji korenskih potrdil" (Trusted Root Certification Authorities) v oknu "Shramba potrdil" (Certificate Store) in kliknete "Naprej" (Next).
Še enkrat se pokaže vaš izbor shrambe za korensko potrdilo - kliknite na "Dokončaj" (Finish).

Potem kliknete na gumb "V redu" in dobite obvestilo, da ste potrdilo izdajatelja SIGEN-CA uspešno namestili.

 

1.b Namestitev korenskega potrdila izdajatelja SIGOV-CA

Zdaj namestite še korenski potrdili izdajatelja SIGOV-CA (potrdilo št.1 SIGOV-CA in potrdilo št.2 SIGOV-CA), ki izdaja potrdila strežnikom v javni upravi. Postopek je enak kot za namestitev korenskega potrdila SIGEN-CA. Začnete ga s klikom na spletno stran: http://www.sigov-ca.gov.si/sigov-ca.crt in http://www.sigov-ca.gov.si/sigov-ca2.crt.
Brskalnik vpraša, ali naj datoteko s potrdilom shrani ali odpre - izberete "Odpri" (Open).
Zažene se čarovnik za uvažanje potrdil. Izberete "Shrani vsa potrdila v to shrambo" (Place all certificates in the following store) in izberete "Zaupanja vredni overitelji korenskih potrdil" (Trusted Root Certification Authorities) v oknu "Shramba potrdil" (Certificate Store) in kliknete "Naprej" (Next).
Potrdite izbrane možnosti s klikom na gumb "Dokončaj" (Finish).

Če zdaj odprete shrambo zaupanja vrednih overiteljev korenskih potrdil, v njej vidite obe potrdili:
"Orodja -> Internetne možnosti -> Vsebina -> Potrdila" (Tools -> Internet options -> Content -> Certificates)

Zdaj bi morala biti naslovna vrstica ob varni priključitvi (prek https) na katerikoli strežnik, ki uporablja digitalno potrdilo Overitelja na MJU, bela in brez opozoril:

Če ni tako, brskalnik zaprite in ga ponovno zaženite. Tako ga prisilite, da bo pravkar vključeni potrdili zaznal kot zaupanja vredni.


2. Prevzem vašega spletnega potrdila

1. Pri prevzemu potrdila sledite spodnjim navodilom.
Prevzem potrdila opravite preko povezave: Prevzem potrdila,
kjer zaženete postopek za generiranje para ključev in prevzem vašega potrdila.


2. Najprej se vam bo pokazalo okno, ki vas bo opozarjalo, da boste na tej strani prevzemali potrdilo. Izberite "Da".


3. Na strani za prevzem potrdila v polje Referenčna številka vpišite številko, ki ste jo prejeli po elektronski pošti, v polje avtorizacijska koda pa kodo, ki ste jo prejel s poštno pošiljko na vaš naslov.
V polju "Vrsta CSP" pustite privzeto RSA full, v polju CSP pa "Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0".

OPOZORILO!

Če potrdilo prevzemate na pametni medij (kartico ali ključek) izberite CSP primeren za vaš medij oz. tistega, ki ustreza strojni oz. programski opremi za pametni medij.
Nato izberite gumb "Pošljite zahtevek".


4. Pokaže se vam okno "Izdelovanje novega podpisnega ključa", kjer je potrebno nastaviti nivo varnosti oz. geslo za vaše novo potrdilo.


5. Izberite Visoko raven varnosti!


6. In določite geslo za vaše novo potrdilo. Geslo naj bo močno, to pomeni, da je sestavljeno iz osem ali več znakov, velikih in malih črk, ter številk, vendar pa naj ne bo del vašega imena ali pa enostavnega zaporedja številk, saj je tako geslo lahko enostavno uganiti.
Gesla nikakor ne smete pozabiti, ker ga boste morali vnesti ob vsaki uporabi svojega digitalnega potrdila. Če ga boste pozabili, bo digitalno potrdilo neuporabno.


7. Pokaže se okno s sporočilom, da je varnostni nivo nastavljen na Visoko. Kliknemo na "V redu" (OK) in počakamo na odgovor strežnika SIGEN-CA.


8. Potrdite, da boste vključili potrdilo v svojo shrambo.


Vaše spletno potrdilo se vključi v bazo v vašem brskalniku, ko dobite odgovor od strežnika:

Svoje spletno digitalno potrdilo ste uspešno prevzeli.

Takoj naredite varnostno kopijo potrdila in pripadajočega zasebnega ključa in jo shranite na varno mesto.

Za ogled nameščenih spletnih potrdil v vašem brskalniku kliknite na navodila.

Morebitna vprašanja pošljite na .

 

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS