MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Prevzem spletnega potrdila z brskalnikom Netscape Communicator verzija 4.7

 

Za prevzem in hranjenje vašega potrdila priporočamo uporabo pametnih kartic, ki nudijo v tem hipu enega najbolj varnih medijev za hranjenje zasebnih ključev. Če boste uporabili pametno kartico, se ravnajte po navodilih proizvajalca pametnih kartic. Izberite pametne kartice, ki ustrezajo vašemu računalniškemu sistemu in vašemu brskalniku za hranjenje 2048-bitnih ključev RSA.

Čitalec pametne kartice in potrebno programsko opremo morate namestiti pred prevzemom potrdila. Ravnajte se po navodilih proizvajalca pametnih kartic.Navodila za prevzem spletnega potrdila na disk vašega računalnika v bazo vašega brskalnika Netscape Communicator verzija 4.7

 

 1. S klikom na https://www.sigen-ca.si:443/cda-cgi/clientcgi?action=browserCert zaženete postopek za generiranje ključev in prevzem vašega potrdila. Odpre se vam okno, ki vas opozori, da dostopate do zaščitenega strežnika.
  V naslednjih korakih boste prevzeli potrdilo strežnika, do katerega dostopate. Kliknite "Next".

 1. Odpre se vam okno, ki ga prikazuje spodnja slika. Da preverite podatke o strežniku, kliknite "More Info...".

Odpre se vam okno s podatki o strežniku:
This Certificate belongs to:
www.sigen-ca.si
Servers
web-certificates
state-institutions
si
This Certificate was issued by:
sigov-ca
state-institutions
si
Serial Number: 3A:5D:1B:5D
This Certificate is valid from Mon Apr 03, 2006 to Sun Apr 03, 2011
Certificate Fingerprint:

C2:F5:0E:0A:41:13:C6:1C:9B:7B:FE:78:35:1B:11:63

Preverite "Certificate Fingerprint". Vrednost podatkov mora biti enaka, kot je prikazano t.j. C2:F5:0E... Če se podatki ujemajo, kliknite "OK". Vrnete se na prejšnje okno, kjer kliknite "Next".

 1. Izberite tretjo možnost (temu strežniku oz. njegovemu potrdilu zaupate do preteka) in kliknite "Next".

 1. Kliknite "Next".

 1. Prevzem potrdila strežnika zaključite s klikom na "Finish".

 

 1. V naslednjem koraku vnesete referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki ste ju dobili od SIGOV-CA.

 1. V drugem koraku pa imate možnost izbrati dolžino ključa za asimetrični algoritem - izberite 2048 (High Grade) bitov, kot prikazuje spodnja slika.

 

 1. Zdaj bo brskalnik začel tvoriti par ključev za asimetrični algoritem, na kar vas opozori takole:


 1. V naslednjem koraku morate vnesti geslo, s katerim boste zaščitili svoj zasebni ključ. To geslo si morate zapomniti, saj ga boste morali vnesti vsakokrat, ko se boste hoteli priključiti na zaščiten strežnik. Če ga pozabite, boste morali zaprositi za novo digitalno potrdilo. Dobro geslo je dolgo vsaj 8 znakov, vsebuje velike in male črke ter posebne znake ali številke in ni beseda iz slovarja.


 

(Če pa ste že uporabljali svoj brskalnik za šifriranje, potem že imate kreiran svoj par ključev. Zasebni ključ je zašifriran na lokalnem disku vaše delovne postaje z geslom, ki ste ga vnesli ob kreiranju para ključev. V tem primeru vnesete to geslo. )

Postopek generiranja ključev in zahtevka lahko traja nekaj minut. Če ga prekinete, boste morali vse skupaj ponoviti.
 1. Namestilo se vam bo tudi potrdilo izdajatelja vašega potrdila, to je potrdilo SIGEN-CA. Strežnik vas na to opozori s poročilom na spodnji sliki. Kliknite "Next". 1. V naslednjem koraku kliknete na gumb "Next".

 1. Odpre se vam okno, v katerem kliknite "More Info...". Preverite "Certificate Fingerprint". Če se podatki ujemajo, kliknite "OK" in v nato "Next".


 1. V naslednjem koraku označite vse tri možnosti, kot je prikazano na spodnji sliki.

 1. Vpišite izdajatelja vašega potrdila SIGEN-CA, kot prikazuje spodnja slika. Kliknite "Finish".

 1. Vaše spletno potrdilo je prevzeto, prevzeli pa ste tudi potrdilo izdajatelja SIGEN-CA. Izberite še "Namestitev digitalnega potrdila izdajatelja SIGOV-CA v vaš brskalnik" - vključilo se bo digitalno potrdilo izdajatelja digitalnih potrdil za institucije javne uprave SIGOV-CA in tako bo brskalnik avtomatično zaupal strežnikom, s katerimi upravljajo institucije javne uprave Republike Slovenije. Oglejte si navodila za prevzem digitalnega potrdila izdajatelja SIGOV-CA.


Predno pričnete z uporabo vašega spletnega digitalnega potrdila, preverite nastavitve vašega brskalnika, opisane v navodilih.

Če bo vaš brskalnik uporabljalo več uporabnikov, si oglejte navodila med odgovori na pogosta vprašanja.

 

Morebitna vprašanja pošljite na .

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS