Iskanje digitalnih potrdil v imeniku - 1. korak

S tem iskalnikom boste potrdilo našli v treh korakih. V prvem koraku (tu ste zdaj) navedete ime lastnika potrdila, ki ga iščete. Zvezdica (*) v polju pomeni, da nam bo iskalnik poiskal vsa potrdila, ki imajo to ime vključeno v svoj DN.

N.pr.: *janez - iskalnik vrne potrdila z imeni Janez in potrdila, kjer je "janez" del priimka. Pri tem ne loči med velikimi in malimi črkami. Iskalnik lahko vrne podatke za največ 200 uporabnikov naenkrat.

Ime (brez šumnikov):
Iščemo po: