MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Kako pridobim spletno digitalno potrdilo SIGEN-CA

 

Dokumenti in obrazci potrebni za pridobitev dig. potrdila:

Izpolnjen zahtevek in dokument je potrebno osebno odnesti na upravno enoto:

Izdajatelj SIGEN-CA najkasneje v 10 dneh od odobritve zahtevka, po oddaji na upravni enoti pošlje podatke za prevzem digitalnega potrdila:

    referenčno številko na elektronski naslov bodočega imetnika

    avtorizacijsko kodo s poštno pošiljko na izbrani naslov bodočega imetnika

 

Elektronska oddaja zahtevka z veljavnim digitalnim potrdilom SIGEN-CA za fizične osebe
v zadnjih dveh mesecih pred potekom obstoječega potrdila

 

Zahtevek za elektronsko oddajo se nahaja na naslednji povezavi: e-zahtevek
(Za posredovanje zahtevka morate imeti v brskalniku nameščeno komponento za dig. podpisovanje, ter v shrambi brskalnika nameščeno korensko potrdilo izdajatelja SIGOV-CA.)

Izdajatelj SIGEN-CA najkasneje v 10 dneh od odobritve pravilno izpolnjenega elektronskega zahtevka pošlje podatke za prevzem digitalnega potrdila (referenčno številko na elektronski naslov in avtorizacijsko kodo s poštno pošiljko)

 

 

Podrobneje o pridobitvi spletnega digitalnega potrdila za fizične osebe

Nalogo prijavne službe za pridobitev digitalnih potrdil za fizične osebe opravljajo upravne enote.

Postopek za pridobitev digitalnih potrdil za fizične osebe, od oddaje zahtevka bodočega imetnika digitalnega potrdila prijavni službi do imetnikovega prevzema potrdila, prikazuje spodnja slika.

 

Bodoči imetnik (prosilec) digitalnega potrdila prinese izpolnjen zahtevek skupaj z veljavnim uradnim dokumentom s sliko na prijavno službo. Zaposleni na prijavni službi zanesljivo ugotovijo istovetnost osebe, preverijo verodostojnost podatkov iz zahtevka in na zanesljiv način posredujejo podatke Ministrstvu za javno upravo (oziroma izdajatelju SIGEN-CA). Izdajatelj na podlagi odobrenega zahtevka pripravi referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki sta unikatni za vsakega bodočega imetnika digitalnega potrdila posebej. Referenčno številko izdajatelj pošlje bodočemu imetniku digitalnega potrdila po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko. S pomočjo obeh številk in navodil za uporabo spletnih digitalnih potrdil imetnik nato prevzame svoje digitalno potrdilo.

Digitalno potrdilo velja pet let. Vlogo za novo potrdilo lahko imetnik vloži elektronsko tako, da v zadnjih dveh mesecih pred potekom veljavnosti obstoječega potdila izpolni elektronski zahtevek, ga digitalno podpiše s še veljavnim potrdilom SIGEN-CA za fizične osebe, ter odda.

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS